Bùi Minh Đức

Lumia Pusher PRO

本应用可以使快速您链接到应用商店,检查更新或者全新安装诺基亚Lumia系列应用。由于Windows Phone 8的API限制,该应用无法获知您的手机上已经安装了哪些应用程序。特性:-帮助您快速到达应用商店以便安装或者更新应用。-检查更新:本功能会检查应用商店中的版本和本应用中的版本,如果应用商店中 …

Lumia Pusher

本应用可以使快速您链接到应用商店,检查更新或者全新安装诺基亚Lumia系列应用。由于Windows Phone 8的API限制,该应用无法获知您的手机上已经安装了哪些应用程序。特性:-帮助您快速到达应用商店以便安装或者更新应用。-检查更新:本功能会检查应用商店中的版本和本应用中的版本,如果应用商店中 …

Cocacan

Application is used to create a Coca Can image with your text on it.玩Cocacan APP無須任何費用Cocacan玩免錢AppCocacan APP LOGOCocacan APP QRCode國家分析APP系統發布版本App費 …

Cinebox

***This application only supports Vietnamese***Ứng dụng dùng để xem lịch chiếu phim tại cụm rạp Cinebox Tp.HCM玩Cinebox APP無須任何費用Cinebox玩免錢AppCinebox A …

Quadratic Equation

This application is used to solve quadratic equation玩Quadratic Equation APP無須任何費用Quadratic Equation玩免錢AppQuadratic Equation APP LOGOQuadratic Equation …

Celebrity Birthday Today

Find out today's famous birthdays today and share it with friends.玩Celebrity Birthday Today APP無須任何費用Celebrity Birthday Today玩免錢AppCelebrity Birthday …

Horoscope Hằng Ngày

**This app only support Vietnamese.- Ứng dụng để xem thông tin về Cung Hoàng Đạo của bạn hằng ngày.Cập nhật 1.5:- Thay đổi, làm mới toàn bộ giao diện. …

Your BMI

This App is used to calculate your BMI (Body Mass Index) to determine amount of body fat.The languages this App supported is English and Vietnamese玩Yo …

Love Calculator

**This software only support Vietnamese.- Phần mềm để tính toán chỉ số tình yêu dựa trên tên của bạn và người ấy.- Phần mềm này chỉ có tính giải trí.U …

頁數 1 / 1 1