BuilderSoft

Informohu

Informohu është një platform informative , në këtë platform paraqiten lajme të kategorive të ndryshme . Informohu bashkonë infomracionet nga portalet …

Oxygen Show

© Besim Dina OFFICIAL App per Windows Phone E premte ora 20:15 , Repriza - E diel ora 15 :15 në KTV http://www.kohavision.net/ballina/oxygen/Descripti …

VideoTouch

Be in touch with VideoTouch.Enjoy movies trailers, music, games and learn from Khan Academy.Videos are from Youtube.BuilderSoft玩VideoTouch APP無須任何費用Vi …

Math Calc

Calculate and learn Math with Math Calc Algebra
 Powers
 Radicals
 Logarithm 
 Geometry
 Area
 Surface Area
 Perimeter
 Volume 
 Trigonometry
 Trigono …

頁數 1 / 1 1