GISPartner Sp. z o.o.

wroSIP mobile

Aplikacja wroSIP mobile zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru powiatu wrocławskiego. Jest to mobilna wersja internetowego serwisu …

Lodz Mobile

iMapMobile dla Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego (BAWL) zapewnia dostęp do Ewidencji miejscowości, ulic i adresów udostępnianych przez Urząd Marsza …

Chełm Mobile

Aplikacja Chełm Mobile zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru powiatu chełmskiego. Aplikacja umożliwia:• dostęp do usług zbiorów d …

頁數 1 / 2 1 2