Jage IT Consulting AB

Gravid

Gravid! är till för dig som vill följa din graviditet vecka för vecka. Du får en beskrivning av barnets utveckling, dina och din partners förändringar …

ABC-skolan Svenska

ABC-skolan är en app för att lära sig läsa och skriva. Appen är pedagogiskt utformad genom att göra inlärningen rolig. Ändringslogv1.5* Krashfixarv1.4 …

Crossword helper

Crossword Helper will helps you who is stuck in solving crosswords. Enter the letters you have so far and the app will help you find the solution.玩Cro …

Korsordshjälpen

Korsordshjälpen hjälper dig som fastnat i kordorslösandet. Skriv in de bokstäver du har hittils så hjälper appen dig att hitta passande ord.玩Korsordsh …

頁數 1 / 1 1