Soncamedia Corp.

Camera Nguyen Kim

Ứng dụng xem camera giám sát theo chương trình “Nguyễn Kim - Tài trợ 20.000 camera dành cho nhà trẻ, mẫu giáo”.Là phương tiện hỗ trợ cho nhà trường, g …

Cloud Karaoke

Ứng dụng hát karaoke trực tuyến thuần Việt, miễn phí, Cloud Karaoke cho phép kết nối đến máy chủ dịch vụ karaoke online (KOS) của Soncamedia để hát ng …

頁數 1 / 1 1