Tibor Borka

RoomMates Agent

Aplikácia slúži na sledovanie inzerátov zo stránky www.roommates.sk. Po vytvorení filtra s požadovanými parametrami sa automaticky vyhľadá a zobrazí p …

頁數 1 / 1 1