Viet ICT

TOEIC

当写英语,我们用字母表中的26个字母。 英语口语有超过26的声音虽然。大约有44种不同的声音。所以它不是很容易只使用英文字母,显示英文的发音。 有一个系统,它使用一组符号。这些符号看起来一样的字母和一些有很大的不同。 您可以使用这些符号写出来的话,并在许多字典对于英语学习者,你会看到的发音写出来的读 …

24h Football

射手榜,積分榜,很多國家的聯賽或世界杯比賽最新的國際足聯(FIFA) 英格蘭 - 英超 法國 - 法甲 意大利 - 意甲 德國 - 德甲 西班牙 - 西甲 ....和你的國家的聯賽,一切準備就緒在一個應用程序。 請享受你的生活了最新的足球信息在口袋裡到處都是,每次。- 显示播放器的详细信息 - 改善 …

Action Center +

都在同一个实用程序: 1闪光灯(如果你的手机支持闪光灯) 2,快速开启/关闭移动数据(3G,GSM数据) 3,快速开启/关闭无线网络 4,快速开启/关闭蓝牙端口 5,快速开启/关闭飞行模式 6,指南针 7。地理位置 8,电池使用(用动态砖) 9,GPS和地图兵(支持经度,纬度搜索的位置,通过电子邮件 …

Tra cứu điểm thi 2014

Tra cứu điểm thi ĐH, CĐ cho hơn 300 trường nhanh nhất.Hỗ trợ tìm kiếm theo số báo danh, theo họ tên, Xem toàn bộ danh sách thí sinh và điểm thiDanh sá …

Tin nhanh

Chương trình điểm tin mới nhất. Hãy tưởng tượng chỉ trong vòng 10 phút bạn có thể xem được hết hàng trăm đầu mục tin tức mới nhất của mọi lĩnh vực.Tin …

頁數 1 / 1 1