VietinBank

VietinBank OTP

VietinBank OTP là ứng dụng được phát triển bởi VietinBank chạy trên điện thoại di động tạo ra mã xác thực khi thực hiện giao dịch tài chính trên Vieti …

VietinBank iPay

MỚI Ở BẢN 3.0.2:- Giới thiệu chương trình khuyến mại: dùng iPay, trúng lớn iPhone 6S!MỚI Ở BẢN 3.0.1:- Sửa lỗi, cải thiện hiệu năngMỚI Ở BẢN 3.0:- Đăn …

Vietinbank MPOS

Giải pháp thanh toán thẻ trên thiết bị di động Mobile POS ứng dụng cho các đơn vị chấp nhận thẻ của Vietinbank玩Vietinbank MPOS APP無須任何費用Vietinbank MPO …

VietinBank IT Assistance

Cung cấp thông tin giám sát về hệ thống cho cán bộ IT của VietinBank玩VietinBank IT Assistance APP無須任何費用VietinBank IT Assistance玩免錢AppVietinBank IT Ass …

頁數 1 / 1 1