อาเซียน AEC|玩不用錢社交App

อาเซียน AEC|玩社交App免費|玩APPs

อาเซียน AEC ประชาคมอาเซียน ข้อมูลอาเซียน เอเชีย ประเทศอาเซียน บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปิ้นส์ ไทย และ สิงคโปร์ เป็นแอพที่แสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่

-เมืองหลวง

-ภาษาประจำชาติ

-ศาสนา

อาเซียน AEC|玩社交App免費|玩APPs

-จำนวนประชากร

-ดอกไม้ประจำชาติ

-ระบบการปกครอง

-ที่ตั้ง

อาเซียน AEC|玩社交App免費|玩APPs

สามารถใช้ ประกอบการเรียน สื่อการสอน การศึกษา หรือมีไว้เป็นความรู้รอบตัว

อาเซียน AEC|玩社交App免費|玩APPs

玩อาเซียน AEC APP無須任何費用

อาเซียน AEC玩免錢App

อาเซียน AEC APP LOGO

อาเซียน AEC 社交 LOGO-玩APPs

อาเซียน AEC APP QRCode

อาเซียน AEC 社交 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.6
App下載
免費79%2014-06-302016-01-08