เกมส์ ก ไก่ ก.เอ๋ย ก.ไก่ - ฮ|玩不用錢教育App

เกมส์ ก ไก่ ก.เอ๋ย ก.ไก่ - ฮ|玩教育App免費|玩APPs

แอพพลิเคชั่น เกมส์ ก ไก่ ก.เอ๋ย ก.ไก่ - ฮ ทาย ก ไก่ มีเสียง กไก่ ออกเสียง ฝึกจำ อ่าน ออกเสียง พยัญชนะไทย แอพ ทาย ก ไก่ นี้เหมาะสำหรับให้เด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษา หรือผู้สนใจเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้น ได้ฝึกท่องหรือฝึกออกเสียงพยัญชนะไทย เก่งภาษาไทย ตั้งแต่ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก แบบง่ายๆ เช่น ก เอ๋ย ก ไก่ สำหรับเด็กเล็ก หรือระดับอนุบาลถึง ป.1 ครับ และเรายังได้พัฒนาแอพ ก ไก่ มีเสียง ฝึกอ่าน ให้สามารถใช้งานได้สะดวกสามารถใช้ได้ทั้งสำหรับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได้สบายๆ ขอให้สนุกกับการทาย ก ไก่ ฮ เรียนภาษาไทย ฝึกจำและออกเสียงอ่านภาษาไทยได้ถูกต้อง นะครับ

เกมส์ ก ไก่ ก.เอ๋ย ก.ไก่ - ฮ|玩教育App免費|玩APPs

玩เกมส์ ก ไก่ ก.เอ๋ย ก.ไก่ - ฮ APP無須任何費用

เกมส์ ก ไก่ ก.เอ๋ย ก.ไก่ - ฮ玩免錢App

เกมส์ ก ไก่ ก.เอ๋ย ก.ไก่ - ฮ APP LOGO

เกมส์ ก ไก่ ก.เอ๋ย ก.ไก่ - ฮ 教育 LOGO-玩APPs

เกมส์ ก ไก่ ก.เอ๋ย ก.ไก่ - ฮ APP QRCode

เกมส์ ก ไก่ ก.เอ๋ย ก.ไก่ - ฮ 教育 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費86%2014-07-172015-11-23
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費10%2014-07-172015-11-23