เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กปฐมวัย|玩不用錢教育App

เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กปฐมวัย|玩教育App免費|玩APPs

แอพพิเคชั่น รวมเพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กปฐมวัย เป็น app ที่รวบรวม เพลงสำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กในระดับปฐมวัยไว้ด้วยกัน ซึ่งมีทั้งภาพและเสียง เพื่อให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ การเรียนรู้ เป็น รวมทั้งเป็นเพลงที่พัฒนาในเรื่องของความจำ และ พัฒนาการเด็ก ด้านอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้นใน app นี้ประกอบไปด้วย เพลงอนุบาล เพลงสำหรับเด็ก และ นิทานเพลง เช่น เพลง ก ไก่ - เพลง ABC - เพลงนับเลข เป็นต้นเงือนไขการใช้** ควรเชื่อมต่อระบบ WiFi หรือ 3G ก่อนการใช้งาน** แอพพลิเคชั่นนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเจ้าของคลิปวิดิโอ เป็นการรวบรวมคลิปวิดิโอจาก Youtube ที่มีผู้อับโหลดไว้ในมุมมองสาธารณะ ทางทีมงานจึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่นำเสนอมาไว้ในโปรแกรมเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กปฐมวัย|玩教育App免費|玩APPs

玩เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กปฐมวัย APP無須任何費用

เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กปฐมวัย玩免錢App

เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กปฐมวัย APP LOGO

เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กปฐมวัย 教育 LOGO-玩APPs

เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กปฐมวัย APP QRCode

เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กปฐมวัย 教育 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費90%2014-07-202015-03-23