เพื่อนนักลงทุน|玩不用錢財經App

เพื่อนนักลงทุน|玩財經App免費|玩APPs

สำหรับนักลงทุนเพื่อติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย

**โปรดใช้วิจารณาญาณในการอ่านข่าว** ด้วยความปรารถนาดีครับ

เพื่อนนักลงทุน|玩財經App免費|玩APPs

จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องยินที่ต้อนรับทุกคำแนะนำ

ขอบคุณที่สนใจใช้งานโปรแกรมครับ

เพื่อนนักลงทุน|玩財經App免費|玩APPs

ความสามารถพื้นฐาน

- เลือกหมวดย่อยในการอ่านข่าวได้

เพื่อนนักลงทุน|玩財經App免費|玩APPs

- สามารถซูมเข้าออกเพื่อขยายขนาดอักษรได้ด้วย Pinch Zoom(ใช้สองนิ้ว)

- หน้าจอไม่มืดในขณะที่อ่าน

เพื่อนนักลงทุน|玩財經App免費|玩APPs

- ใช้งานได้ทั้งบนมือถือและ Tablet

- ปรับสีพื้นหลังของส่วนอ่านข่าวได้

เพื่อนนักลงทุน|玩財經App免費|玩APPs

玩เพื่อนนักลงทุน APP無須任何費用

เพื่อนนักลงทุน玩免錢App

เพื่อนนักลงทุน APP LOGO

เพื่อนนักลงทุน 財經 LOGO-玩APPs

เพื่อนนักลงทุน APP QRCode

เพื่อนนักลงทุน 財經 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.6.7
App下載
免費88%2014-04-082016-01-08