120/2001 Exekuční řád|玩不用錢工具App

120/2001 Exekuční řád|玩工具App免費|玩APPs

Obsahuje kompletní (všechny konsolidované znění) znění předpisu 120/2001 Sb. (Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů).

Data zákonu jsou uložena v telefonu (není nutné stále připojení k internetu - OFFLINE režim).

Aplikace nabízí tyto funkce:

- Aktualizaci dat předpisu (probíhá v případě změn - novelizací, opravě překlepů).

120/2001 Exekuční řád|玩工具App免費|玩APPs

- Přepínání mezi jednotlivými časovými řezy (zapracovanými novelizacemi).

- Rychlý pohyb dle obsahu zákona. Skok na paragraf, hlavu, díl,...

-- Vyhledávání dle názvů obsahových prvků.

- Vyhledávání v samotném textu zákona.

120/2001 Exekuční řád|玩工具App免費|玩APPs

- Souvislosti zákona (vzájemné vztahy tohoto a jiných předpisů).

- Změnu velikosti písma v textu zákona.

120/2001 Exekuční řád|玩工具App免費|玩APPs

玩120/2001 Exekuční řád APP無須任何費用

120/2001 Exekuční řád玩免錢App

120/2001 Exekuční řád APP LOGO

120/2001 Exekuční řád 工具 LOGO-玩APPs

120/2001 Exekuční řád APP QRCode

120/2001 Exekuční řád 工具 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
$1.2910%2013-02-202014-10-05

介紹120/2001 Exekuční řád網站