99/1963 Občanský soudní řád|玩不用錢工具App

99/1963 Občanský soudní řád|玩工具App免費|玩APPs

Obsahuje kompletní (všechny konsolidované znění) znění předpisu 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád).

Data zákonu jsou uložena v telefonu (není nutné stále připojení k internetu - OFFLINE režim).

Aplikace nabízí tyto funkce:

99/1963 Občanský soudní řád|玩工具App免費|玩APPs

- Aktualizaci dat předpisu (probíhá v případě změn - novelizací, opravě překlepů).

- Přepínání mezi jednotlivými časovými řezy (zapracovanými novelizacemi).

- Rychlý pohyb dle obsahu zákona. Skok na paragraf, hlavu, díl,...

99/1963 Občanský soudní řád|玩工具App免費|玩APPs

-- Vyhledávání dle názvů obsahových prvků.

- Vyhledávání v samotném textu zákona.

- Souvislosti zákona (vzájemné vztahy tohoto a jiných předpisů).

99/1963 Občanský soudní řád|玩工具App免費|玩APPs

- Změnu velikosti písma v textu zákona.

99/1963 Občanský soudní řád|玩工具App免費|玩APPs

玩99/1963 Občanský soudní řád APP無須任何費用

99/1963 Občanský soudní řád玩免錢App

99/1963 Občanský soudní řád APP LOGO

99/1963 Občanský soudní řád 工具 LOGO-玩APPs

99/1963 Občanský soudní řád APP QRCode

99/1963 Občanský soudní řád 工具 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
HK$10.0010%2013-02-202014-10-05

介紹99/1963 Občanský soudní řád網站