ARIRANG LIST|玩不用錢音樂App

ARIRANG LIST|玩音樂App免費|玩APPs

Ứng dụng tra cứu danh sách bài hát Karaoke Arirang miễn phí

- Tra cứu bài hát theo mã số, theo tiêu đề, theo nhạc sĩ, đặc biệt có thể tìm kiếm theo lời bài hát

- Quản lý danh sách bài hát yêu thích , đồng bộ với máy chủ

ARIRANG LIST|玩音樂App免費|玩APPs

- Cập nhật đến Vol 52, với đầy đủ lời bài hát

- Dữ liệu nhiều nên sau khi cài đặt , ứng dụng cần kết nối wifi để tải dữ liệu

- Tính năng nghe bài phối karaoke khi xem Lời (hiện chỉ có trong các bài hát Vol 52)

ARIRANG LIST|玩音樂App免費|玩APPs

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng

Mọi góp ý hoặc thông báo lỗi vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:

arirang@maseco.com.vn

ARIRANG LIST|玩音樂App免費|玩APPs

Xem hướng dẫn sử dụng tại :

http://arirang.vn/c/click.php?id=2

ARIRANG LIST|玩音樂App免費|玩APPs

玩ARIRANG LIST APP無須任何費用

ARIRANG LIST玩免錢App

ARIRANG LIST APP LOGO

ARIRANG LIST 音樂 LOGO-玩APPs

ARIRANG LIST APP QRCode

ARIRANG LIST 音樂 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.2.1.216
App下載
免費85%2014-07-222016-02-08