Anh ngữ sinh động - Australia|玩不用錢教育App

Anh ngữ sinh động - Australia|玩教育App免費|玩APPs

Tiếng Anh ở Australia - Anh ngữ sinh động

Anh ngữ sinh động - Australia|玩教育App免費|玩APPs

(Dành cho người mất căn bản)

Anh ngữ sinh động - Australia|玩教育App免費|玩APPs

Các bạn sẽ nghe những hội thoại ngắn và đối thoại thường ngày bằng tiếng Anh mà không có phần tiếng Việt kèm theo. Điều này khuyến khích người học tiếp thu và tư duy trực tiếp bằng tiếng Anh. Có thể ban đầu người học cảm thấy khó khăn vì không hiểu hết nghĩa của từng từ nhưng hãy đoán ý nghĩa của chúng trong logic của đối thoại, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong các bài học sau.

Anh ngữ sinh động - Australia|玩教育App免費|玩APPs

Với loạt 26 bài, mỗi bài dài khoảng 30 phút, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện được kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

Anh ngữ sinh động - Australia|玩教育App免費|玩APPs

đang update...

玩Anh ngữ sinh động - Australia APP無須任何費用

Anh ngữ sinh động - Australia玩免錢App

Anh ngữ sinh động - Australia APP LOGO

Anh ngữ sinh động - Australia 教育 LOGO-玩APPs

Anh ngữ sinh động - Australia APP QRCode

Anh ngữ sinh động - Australia 教育 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費100%2014-04-162015-03-18