Celina|玩不用錢生產應用App

Celina|玩生產應用App免費|玩APPs

***************************************Celina is here,Celina is great,Celina will help you because its Your Friend!******************************************************************************Celina is everything You need.***************************************Celina is free application without advertising and without any hidden cost. Celina doesn't collect any data of/from your device. Celina is created just for normal people needs.************************************************ENGLISH********************************************Celina is an application to write down important information, including assigning them to the map. Allows you to view notes in list and their position on the map. Each note can have its original color of the tag. Additionally, you can:- Setting a reminder in the future.- Add note to the current location.- Manually place note on the map.- Change the color of the marker on the map.- Allow you to navigate to place by iOS Maps.and many others.Feel free to download.***********************************************POLSKI***********************************************Celina to aplikacja umożliwiająca zanotowanie ważnych informacji wraz z przypisaniem ich do mapy. Pozwala przeglądać notatki w formie listy oraz ich pozycję na mapie. Każda notatka może mieć swój oryginalny kolor znacznika. Dodatkowo pozwala na:- Ustawienie przypomnienia w przyszłości.- Dodawanie notatki do wyszukanej lokalizacji.- Manualnie ustawienia notatki na mapie.- Zmianę koloru markera na mapie.- Pozwala na nawigowanie do miejsca poprzez mapy iOS.i wiele innych.Zapraszam do korzystania.********************************************************************************************************

Celina|玩生產應用App免費|玩APPs

Celina|玩生產應用App免費|玩APPs

Celina|玩生產應用App免費|玩APPs

Celina|玩生產應用App免費|玩APPs

Celina|玩生產應用App免費|玩APPs

Celina|玩生產應用App免費|玩APPs

玩Celina APP無須任何費用

Celina玩免錢App

Celina APP LOGO

Celina 生產應用 LOGO-玩APPs

Celina APP QRCode

Celina 生產應用 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費10%2015-02-252015-11-24

介紹Celina網站