ElifBa|玩不用錢體育競技App

ElifBa|玩體育競技App免費|玩APPs

Bu uygulama Kur’an arzusu olanlar i?in haz?rlanm?? bir ?al??mad?r. ??renmeyi kolayla?t?rmak ve h?zland?rmak amac?yla i?indeki bilgiler bütünüyle seslendirilmi?tir. Okuma da gerekli olan harf ve hareke bilgileri ile ?zet olarak baz? okuma kurallar? da sizlere sunulmu?tur. ElifBa uygulamas?na sesli namaz dualar? ve sureleri de eklenmi?tir. ElifBa uygulamas?, g?rsel olarak geli?tirilmekte olup istek ve ?nerilerinizi Mail yolu ile iletebilirsiniz.

ElifBa|玩體育競技App免費|玩APPs

ElifBa|玩體育競技App免費|玩APPs

ElifBa|玩體育競技App免費|玩APPs

ElifBa|玩體育競技App免費|玩APPs

ElifBa|玩體育競技App免費|玩APPs

ElifBa|玩體育競技App免費|玩APPs

ElifBa|玩體育競技App免費|玩APPs

玩ElifBa APP無須任何費用

ElifBa玩免錢App

ElifBa APP LOGO

ElifBa 體育競技 LOGO-玩APPs

ElifBa APP QRCode

ElifBa 體育競技 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
中國 ChinaAndroid
Google Play
7.2.5
App下載
免費90%1970-01-012015-03-23

介紹ElifBa網站