Karaoke Book Pro|玩不用錢娛樂App

Karaoke Book Pro|玩娛樂App免費|玩APPs

Đây là chương trình giúp tìm kiếm thông mã số bài hát khi bạn hát karaoke. Hiện tại chương trình hỗ trợ tìm kiếm cho đầu 5 số Ariang và đầu Califonia. Danh sách tìm kiếm được cập nhật liên tục.

Tính năng nổi bật:

* Tìm nhanh theo từ viết tắt. Ví dụ "mct" để tìm bài miền cát trắng.

Karaoke Book Pro|玩娛樂App免費|玩APPs

* Tìm theo tên tiếng việt.

* Tìm kiếm theo câu đầu lời bài hát.

Karaoke Book Pro|玩娛樂App免費|玩APPs

* Tìm kiếm theo tên tác giả.

* Tạo danh sách yêu thích.

* Đồng bộ danh sách yêu thích với server thông qua tài khoản facebook.

Karaoke Book Pro|玩娛樂App免費|玩APPs

Và nhiều tính năng khác chờ bạn khám phá...

Karaoke Book Pro|玩娛樂App免費|玩APPs

玩Karaoke Book Pro APP無須任何費用

Karaoke Book Pro玩免錢App

Karaoke Book Pro APP LOGO

Karaoke Book Pro 娛樂 LOGO-玩APPs

Karaoke Book Pro APP QRCode

Karaoke Book Pro 娛樂 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.6
App下載
免費87%2014-01-212015-03-18