Karaoke Connect|玩不用錢工具App

Karaoke Connect|玩工具App免費|玩APPs

Ứng dụng kết nối Wi-Fi với đầu karaoke ACNOS của Soncamedia để điều khiển, tìm chọn bài hát

Karaoke Connect|玩工具App免費|玩APPs

* tìm kiếm thông minh: chỉ cần nhập ký tự đầu (chữ viết tắt) của tên bài hát, tác giả hoặc ca sĩ (có hình kèm theo), hỗ trợ tìm theo mã số, ngôn ngữ, thể loại nhạc, bài MIDI, KTV, REMIX, ...

Karaoke Connect|玩工具App免費|玩APPs

* kết nối Wi-Fi với các model đầu Karaoke độ nét cao 1080P (Full HD), KTV Karaoke Wifi và Karaoke Mini Wifi

Karaoke Connect|玩工具App免費|玩APPs

* điều khiển đầy đủ các chức năng của đầu máy khi hát karaoke: chọn ưu tiên, chỉnh nhạc karaoke, chỉnh chấm điểm, cài lời chào, chuyển nhạc dance, ...

Karaoke Connect|玩工具App免費|玩APPs

* xem nhanh lời bài hát, tra cứu mã số và lưu lại danh sách bài hát yêu thích

Karaoke Connect|玩工具App免費|玩APPs

* tự động tìm và cập nhật dữ liệu bài hát từ mạng internet

玩Karaoke Connect APP無須任何費用

Karaoke Connect玩免錢App

Karaoke Connect APP LOGO

Karaoke Connect 工具 LOGO-玩APPs

Karaoke Connect APP QRCode

Karaoke Connect 工具 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
未知Android
Google Play
2.3.1
App下載
免費80%2016-06-272016-07-08
日本 JapanAndroid
Google Play
2.1.3
App下載
免費82%2016-03-032016-03-25
未知Android
Google Play
1.7.0
App下載
免費10%2015-07-102015-11-26
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
2.1.3
App下載
免費82%1970-01-012016-03-25
中國 ChinaAndroid
Google Play
2.1.3
App下載
免費82%1970-01-012016-04-14
南韓 Korea SouthAndroid
Google Play
2.1.3
App下載
免費82%1970-01-012016-03-25