Luyện Trí Nhớ|玩不用錢解謎App

Luyện Trí Nhớ|玩解謎App免費|玩APPs

Đúng như tên gọi của nó! Game Luyện trí nhớ là một game giúp người chơi rèn luyện trí nhớ của mình, giúp tăng trí nhớ, khả năng nhớ tốt hơn cho người chơi. Game có ba mức độ chơi là dễ, trung bình và khó. Khi chơi game người chơi sẽ phải nhớ các hình đã lật và nhớ là sao được có hình nào trùng với hình vừa lật. Người chơi có thời gian là 3 phút để dành chơi, nếu số điểm của người chơi cao nhất người chơi sẽ được lưu lại. Nào hay cùng nhau chinh phục game Luyện Trí Nhớ nào!!

Luyện Trí Nhớ|玩解謎App免費|玩APPs

Luyện Trí Nhớ|玩解謎App免費|玩APPs

Luyện Trí Nhớ|玩解謎App免費|玩APPs

玩Luyện Trí Nhớ APP無須任何費用

直接玩Luyện Trí Nhớ App免費

Luyện Trí Nhớ APP LOGO

Luyện Trí Nhớ 解謎 LOGO-玩APPs

Luyện Trí Nhớ APP QRCode

Luyện Trí Nhớ 解謎 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費86%2013-11-162016-01-08