Mã số Karaoke Việt 2014|玩不用錢音樂App

Mã số Karaoke Việt 2014|玩音樂App免費|玩APPs

Một số tính năng chính của ứng dụng:

Mã số Karaoke Việt 2014|玩音樂App免費|玩APPs

Tính năng tìm kiếm: (hỗ trợ tìm kiếm có dấu và không dấu)

Mã số Karaoke Việt 2014|玩音樂App免費|玩APPs

- Tìm kiếm bài hát theo tên: tìm thông thường, tìm theo số từ trong tiêu đề bài hát, tìm chính xác tên bài hát, tìm dựa vào kí tự đầu của mỗi từ trong tên bài hát.

Mã số Karaoke Việt 2014|玩音樂App免費|玩APPs

- Tìm kiếm bài hát theo mã.

Mã số Karaoke Việt 2014|玩音樂App免費|玩APPs

- Tìm kiếm bài hát theo lời.

Mã số Karaoke Việt 2014|玩音樂App免費|玩APPs

- Tìm kiếm theo tác giả.

Mã số Karaoke Việt 2014|玩音樂App免費|玩APPs

- Tìm kiếm theo VOL (30 - 52).

Mã số Karaoke Việt 2014|玩音樂App免費|玩APPs

Tính năng bài hát yêu thích:

Bạn có thể đánh giá các bài hát mà mình yêu thích theo từng mức độ (1->5), ứng dụng sẽ sắp xếp danh sách các bài hát yêu thích theo thứ tự giảm dần từ 5 -> 1.

Đây là ứng dụng đầu tay của mình nên không thể tránh được những khuyết điểm. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.

玩Mã số Karaoke Việt 2014 APP無須任何費用

Mã số Karaoke Việt 2014玩免錢App

Mã số Karaoke Việt 2014 APP LOGO

Mã số Karaoke Việt 2014 音樂 LOGO-玩APPs

Mã số Karaoke Việt 2014 APP QRCode

Mã số Karaoke Việt 2014 音樂 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
未知Android
Google Play
1.2
App下載
免費85%1970-01-012015-12-24