Solat dan Terjemahannya|玩不用錢體育競技App

Solat dan Terjemahannya|玩體育競技App免費|玩APPs

Solat dan Terjemahannya adalah merupakan satu aplikasi ringkas yang dapat membantu kita memahami serta menghayati makna bacaan didalam solat. Terjemahan yang dibuat adalah berdasarkan makna setiap ayat-ayat yang terdapat didalam bacaan solat.Bahasa yang di gunakan adalah Bahasa Malaysia.Semua terjemahan yang ditulis adalah berdasarkan panduan daripada beberapa buah buku yang terdapat di pasaran.Terima kasih kepada para pengguna kerana pandangan serta komen yang diberikan, semoga aplikasi ini dapat membantu kita dalam solat harian.

Solat dan Terjemahannya|玩體育競技App免費|玩APPs

Solat dan Terjemahannya|玩體育競技App免費|玩APPs

Solat dan Terjemahannya|玩體育競技App免費|玩APPs

Solat dan Terjemahannya|玩體育競技App免費|玩APPs

Solat dan Terjemahannya|玩體育競技App免費|玩APPs

Solat dan Terjemahannya|玩體育競技App免費|玩APPs

Solat dan Terjemahannya|玩體育競技App免費|玩APPs

玩Solat dan Terjemahannya APP無須任何費用

直接玩Solat dan Terjemahannya App免費

Solat dan Terjemahannya APP LOGO

Solat dan Terjemahannya 體育競技 LOGO-玩APPs

Solat dan Terjemahannya APP QRCode

Solat dan Terjemahannya 體育競技 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
中國 ChinaAndroid
Google Play
1.6
App下載
免費10%1970-01-012014-09-16