Thần Đồng Đất Việt|玩不用錢漫畫App

Thần Đồng Đất Việt|玩漫畫App免費|玩APPs

Truyện lấy bối cảnh là thời Hậu Lê, nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không trùng lặp với những sự kiện xảy ra trên thực tế. Tuy vậy, hầu hết những sự kiện chính xảy ra trong Thần Đồng Đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử có thật của Việt Nam. Tác phẩm này kể lại những câu chuyện về cuộc đời của Lê Tí, một Trạng Nguyên của Đại Việt cùng với những người bạn thân của cậu là Sửu ẹo, Dần béo và Cả Mẹo.

Tính năng:

+ Lật trang êm mượt

Thần Đồng Đất Việt|玩漫畫App免費|玩APPs

+ Load ảnh nhanh hỗ trợ cache

+ Luôn lưu lại ví trí đang đọc giở khi thoát ra và có thể đọc lại bất kì lúc nào

Thần Đồng Đất Việt|玩漫畫App免費|玩APPs

Từ khóa: O long vien, olongvien, ptit

玩Thần Đồng Đất Việt APP無須任何費用

Thần Đồng Đất Việt玩免錢App

Thần Đồng Đất Việt APP LOGO

Thần Đồng Đất Việt 漫畫 LOGO-玩APPs

Thần Đồng Đất Việt APP QRCode

Thần Đồng Đất Việt 漫畫 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費90%2014-07-252016-01-20