Thuoc Vietnam (i Thuốc)|玩不用錢健康App

Thuoc Vietnam (i Thuốc)|玩健康App免費|玩APPs

iThuốc là ứng dụng miễn phí giúp bạn truy cập thông tin về các loại thuốc lưu hành tại Việt Nam mà không cần kết nối Internet. iThuốc chứa thông tin về hơn 40000 tên thuốc. Với iThuốc bạn có thể tra cứu nhanh chóng nhiều thông tin như: thành phần thuốc, hướng dẫn sử dụng, liều lượng, tác dụng phụ của thuốc, v.v…

Lưu ý: khi mới cài đặt chương trình cần một khoảng thời gian khoảng vài phút để tạo cơ sở dữ liệu, do đó việc tìm kiếm thuốc sẽ bị chậm trong khoảng thời gian này. Sau đó, tìm kiếm sẽ trở lại nhanh bình thường.

------------------------

iThuoc is a free app for browsing drug information in Vietnam. This app's content is in Vietnamese.

Thuoc Vietnam (i Thuốc)|玩健康App免費|玩APPs

Thuoc Vietnam (i Thuốc)|玩健康App免費|玩APPs

玩Thuoc Vietnam (i Thuốc) APP無須任何費用

Thuoc Vietnam (i Thuốc)玩免錢App

Thuoc Vietnam (i Thuốc) APP LOGO

Thuoc Vietnam (i Thuốc) 健康 LOGO-玩APPs

Thuoc Vietnam (i Thuốc) APP QRCode

Thuoc Vietnam (i Thuốc) 健康 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
2.6
App下載
免費86%2014-01-212016-01-08