Truyen|玩不用錢書籍App

Truyen|玩書籍App免費|玩APPs

*** Update 1.2.0 ***

- Fix bug

- Swipe right để mở menu thay vì double click

Truyen|玩書籍App免費|玩APPs

- Swipe left để đóng menu

*** This is a Vietnamese ebook reader ***

Truyen|玩書籍App免費|玩APPs

Đây là chương trình đọc truyện ONLINE, KHÔNG QUẢNG CÁO dành cho người Việt.

Truyen|玩書籍App免費|玩APPs

App đang trong giai đoạn beta. Các bạn có góp ý hay yêu cầu gì có thể liên hệ trực tiếp với tác giả bằng cách vào Danh sách > góp ý.

Các chức năng chính:

Truyen|玩書籍App免費|玩APPs

- Preload giúp đọc nhanh hơn.

- Lưu lại các truyện đã đọc.

- Chế độ đọc ban đêm.

Truyen|玩書籍App免費|玩APPs

- Tăng giảm kích cỡ chữ.

Và còn nhiều điều nữa...

Truyen|玩書籍App免費|玩APPs

Nếu các bạn không thấy hình mà thấy ô vuông thì vui lòng update Windows Phone lên phiên bản mới hơn.

Truyen|玩書籍App免費|玩APPs

玩Truyen APP無須任何費用

Truyen玩免錢App

Truyen APP LOGO

Truyen 書籍 LOGO-玩APPs

Truyen APP QRCode

Truyen 書籍 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.2.0.0
App下載
免費10%2014-08-252014-10-08
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.2.0.0
App下載
免費10%2014-08-252014-10-08
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.2.0.0
App下載
免費10%2014-08-252014-10-08

介紹Truyen網站