Tu Dien Nhat Viet (từ điển)|玩不用錢教育App

Tu Dien Nhat Viet (từ điển)|玩教育App免費|玩APPs

VM Từ Điển Nhật Việt là ứng dụng từ điển Nhật Việt offline và hoàn toàn miễn phí với hơn 191000 mục từ.

Dữ liệu từ điển được lưu trên thẻ nhớ sử dụng công nghệ nén dữ liệu nên có kích thước chỉ khoảng gần 35MB.

Phần mềm được cài đặt và sử dụng ngay, không cần phải tải thêm dữ liệu từ điển.

Các chức năng chính:

- Dữ liệu từ điển được lưu trên thẻ nhớ, hoàn toàn không tốn bộ nhớ trong của thiết bị.

- Sử dụng công nghệ nén dữ liệu giúp tiết kiệm đến 70% kích thước dữ liệu từ điển.

- Giao diện được thiết kế tiện lợi nhất cho việc tra từ.

- Hoạt động tốt trên mọi phiên bản Android khác nhau.

------------------------

This is a free offline Japanese - Vietnamese dictionary with over 191000 words. This app's content is in Vietnamese.

Tu Dien Nhat Viet (từ điển)|玩教育App免費|玩APPs

Tu Dien Nhat Viet (từ điển)|玩教育App免費|玩APPs

玩Tu Dien Nhat Viet (từ điển) APP無須任何費用

Tu Dien Nhat Viet (từ điển)玩免錢App

Tu Dien Nhat Viet (từ điển) APP LOGO

Tu Dien Nhat Viet (từ điển) 教育 LOGO-玩APPs

Tu Dien Nhat Viet (từ điển) APP QRCode

Tu Dien Nhat Viet (từ điển) 教育 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
2.7
App下載
免費87%2014-01-252016-01-08